Έκκριμα θηλής

Έκκριμα θηλής

. 2 λεπτά διάβασμα

Το έκκριμα από τη θηλή είναι ένα ιδιαίτερα συχνό σύμπτωμα, και μπορεί να εμφανιστεί σε πάνω από τις μισές γυναίκες κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Χωρίζεται σε φυσιολογικό έκκριμα, γαλακτόρροια και παθολογικό έκκριμα θηλής.

Το φυσιολογικό έκκριμα θηλής προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά και από τους δυο μαστούς, είναι προκλητό (δηλαδή εμφανίζεται με την πίεση) και όχι αυτόματο, και το χρώμα του μπορεί να είναι διαυγές, ορώδες, λευκωπό ή καφέ. Μπορεί να οφείλεται επίσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων, σε ερεθισμό του μαστού ή σε ενδοκρινολογικές παθήσεις.

Από την άλλη, ως γαλακτόρροια ορίζουμε την εμφάνιση γαλακτώδους εκκρίματος εκτός περιόδου εγυμοσύνης, γαλουχίας ή λοχείας. Η εμφάνισή του μπορεί να σχετίζεται με αύξηση των επιπέδων της ορμόνης προλακτίνης ή σε άλλα συστηματικά αίτια και παθήσεις όπως νεφρική ανεπάρκεια, υποθυρεοειδισμός ή ηπατική δυσλειτουργία.

Το παθολογικό έκκριμα από τη θηλή ξεχωρίζει από τις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς συνήθως παράγεται αυτόματα, είναι κατά κανόνα ετερόπλευρο, και αφορά εκροή υγρού κυρίως από έναν πόρο. Συνηθέστερο αίτιο είναι η παρουσία ενός θηλώματος εντός γαλακτοφόρου πόρου, πράγμα που σημαίνει πως χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, καθώς σε ποσοστό έως και 15% μπορεί να συνυπάρχει κακοήθεια στο μαστό.

Έκκριμα θηλής

.

Διαγνωστική Προσέγγιση

Για την ασφαλή διερεύνηση του εκκρίματος από τη θηλή, λαμβάνεται ενδελεχές ιστορικό, που συμπληρώνεται από κλινική εξέταση. Αναλόγως των ευρημάτων γίνεται περαιτέρω απεικονιστικός έλεγχος, ορμονολογικός έλεγχος και κυτταρολογική εξέταση του υγρού, ενώ σε περίπτωση ανεύρεσης μορφώματος (ογκιδίου) στις απεικονιστικές εξετάσεις, προτείνεται η διενέργεια βιοψίας μαστού.

Αντιμετώπιση

Ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί η ανεύρεση ογκιδίου ή θηλωματώδους αλλοίωσης  που να σχετίζεται με το έκκριμα. Επίσης, εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός για κακοήθεια, αλλά το έκκριμα επιμένει, η επέμβαση εκλογής σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν στη συνέχεια είναι η εκτομή του πάσχοντος πόρου (microdochectomy) και αποστολή του για κανονική βιοψία. Αντίστοιχα, σε γυναίκες που δεν επιθυμούν να τεκνοποιήσουν, ή όταν το έκκριμα αφορά πάνω από έναν πόρο, πραγματοποιείται ολική αφαίρεση του υποθηλαίου συστήματος.