Διάγνωση Ογκιδίου Μαστού

Διάγνωση Ογκιδίου Μαστού

. 2 λεπτά διάβασμα

Κάθε ύποπτο κλινικό ή απεικονιστικό εύρημα θα πρέπει να υποβάλλεται σε ενδελεχή διερεύνηση. Τα βήματα της διερεύνησης αυτής συνίστανται σε:

  • Λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και κλινική εξέταση
  • Απεικονιστικός έλεγχος με τις ενδεδειγμένες μεθόδους
  • Βιοψία μαστού (ιστολογική ή κυτταρολογική εξέταση, αναλόγως ενδείξεων)

Ο συνδυασμός των παραπάνω βημάτων, με ταυτοποίηση της ύποπτης αλλοίωσης ως το τελικό βήμα πριν την πρόταση για οριστική θεραπεία έχει πολύ μεγάλη σημασία, και είναι από τις βασικότερες αρχές των σύγχρονων διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Παλαιότερα, για την οριστική διάγνωση κατά τη διερεύνηση οποιουδήποτε ευρήματος γινόταν χειρουργική επέμβαση. Πλέον, με σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους (υπό μαστογραφική ή υπερηχογραφική καθοδήγηση συνήθως), υπάρχει η δυνατότητα ελάχιστα επεμβατικής, διαδερμικής βιοψίας μαστού, η οποία γίνεται με τοπική αναισθησία, εκτελείται άμεσα, στην ίδια επίσκεψη, στο ιατρείο σε συνεργασία με τον Ακτινολόγο, και μας προσφέρει ακριβές αποτέλεσμα και οριστική διάγνωση πριν μπούμε στη διαδικασία αντιμετώπισης της οποιασδήποτε πάθησης.

Διάγνωση Ογκιδίου Μαστού

Η ύπαρξη διάγνωσης και ιστολογικής ταυτοποίησης ενός ογκιδίου στο μαστό ή μιας απεικονιστικής αλλοίωσης έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς αφ’ ενός αποφεύγεται μια άσκοπη χειρουργική επέμβαση σε περίπτωση καλοήθειας, αφ’ ετέρου, σε περίπτωση κακοήθειας ή ύποπτης για κακοήθεια βλάβης, γίνεται ακριβέστερος σχεδιασμός ώστε να προταθεί το καταλληλότερο πλάνο χειρουργικής και ογκολογικής αντιμετώπισης. Ειδικά στην περίπτωση του καρκίνου του μαστού, σχεδιάζουμε με περισσότερη ακρίβεια το είδος της χειρουργικής επέμβασης που θα απαιτηθεί, αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νόσου, με βάση τις πληροφορίες που αντλούμε από την ιστολογική ταυτοποίηση του όγκου. Επίσης, σε επιλεγμένες περιπτώσεις και ανάλογα με τη βιολογία της νόσου, μπορεί να χρειαστεί να εφαρμοσθεί πρώτα κάποιο είδος συστηματικής θεραπείας (χημειοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία) σε συνεργασία με τον Ογκολόγο, και η χειρουργική επέμβαση που αποτελεί και τον κύριο πυλώνα της αντιμετώπισης να μετατεθεί για μεταγενέστερο χρόνο.

Διάγνωση Ογκιδίου Μαστού