Ψηφιακή Μαστογραφία και Τομοσύνθεση Μαστού

Ψηφιακή Μαστογραφία και Τομοσύνθεση Μαστού

. 3 λεπτά διάβασμα

Τύποι Μαστογραφικής Απεικόνισης

Η προληπτική μαστογραφία είναι η μαστογραφία που γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα για τον έλεγχο για καρκίνο του μαστού σε γυναίκες που δεν έχουν συμπτώματα του καρκίνου του μαστού. Η διαγνωστική μαστογραφία χρησιμοποιείται για να ελέγξουμε για την ύπαρξη ύποπτων αλλοιώσεων όταν υπάρχει κάποιο σημείο ή σύμπτωμα της νόσου, ή να εκτιμήσουμε μια αλλοίωση που ανιχνεύεται στην προληπτική μαστογραφία. Η διαγνωστική μαστογραφία μπορεί να περιλαμβάνει επιπρόσθετες λήψης μιας περιοχής.

Πως δουλεύει η Μαστογραφία;

Ο μαστός τοποθετείται στην επιφάνεια της συσκευής του μαστογράφου και συμπιέζεται για μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ δυο πλακών, ενώ λαμβάνεται η ακτινογραφία (μαστογραφία). Στην προληπτική μαστογραφία, οι εικόνες λαμβάνονται από δυο διαφορετικές θέσεις έτσι ώστε να συμπεριληφθεί όλος ο μαζικός αδένας. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστούν και επιπρόσθετες λήψεις. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 10 λεπτά. Ο μαστός συμπιέζεται ώστε να μειωθεί η ποσότητα της ακτινοβολίας που χρειάζεται, αλλά και για να απλώσουν τα αδενικά στοιχεία του μαστού και να έχουμε πιο ευκρινείς εικόνες. Η συμπίεση επίσης μειώνει την κίνηση (που μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα μια θολή μαστογραφία).

Ποιοι είναι οι τύποι Μαστογραφίας που έχουμε στη διάθεσή μας;

1) Ψηφιακή, δισδιάστατη Μαστογραφία – ή «Ψηφιακή Μαστογραφία Πλήρους Πεδίου (Full Field). Είναι η μαστογραφία που χρησιμοποιεί ένα εξειδικευμένο σύστημα ηλεκτρονικής ανίχνευσης για την παραγωγή και προβολή της μαστογραφικής εικόνας.

2) Ψηφιακή Τομοσύνθεση Μαστού ή Τρισδιάστατη Μαστογραφία ή 3D Τομοσύνθεση. Η Τομοσύνθεση χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα ανίχνευσης που λαμβάνει πολλαπλές εικόνες που ανασυντίθενται στον υπολογιστή και παράγουν πολλαπλές λεπτές τομές του μαστού.

Τόσο στην 2D Ψηφιακή Μαστογραφία όσο και στην Τομοσύνθεση, οι εικόνες που παράγονται είναι υψηλής ανάλυσης και μπορούν να μεγεθυνθούν ή να επεξεργασθούν σε εξειδικευμένα συστήματα υπολογιστών.

Ψηφιακή Μαστογραφία
Εικόνα Ψηφιακής Μαστογραφίας

Πως λειτουργεί η Τομοσύνθεση;

Η Ψηφιακή Μαστογραφία λαμβάνει μια δισδιάστατη εικόνα του μαστού που προφανώς αποτελεί ένα τρισδιάστατο «αντικείμενο». Ο μαστός περιέχει αδενικά στοιχεία, λίπος, αγγεία, στηρικτικά στοιχεία, και όλες αυτές οι δομές επιπροβάλλουν η μια στην άλλη όταν τις βλέπουμε στις δυο διαστάσεις. Η επιπροβολή αυτή των ιστών μπορεί υπό προϋποθέσεις να κρύψει μικρότερες ή μεγαλύτερες ύποπτες αλλοιώσεις, ή, άλλες φορές να φαίνεται ύποπτη για καρκίνο του μαστού ενώ πραγματικά δεν είναι. Η τομοσύνθεση του μαστού μπορεί να βοηθήσει στο μειωθεί η επιπροβολή των στοιχείων αυτών και να αναδείξει καλύτερα τυχόν αλλοιώσεις εντός του μαστού.

Η τομοσύνθεση χρησιμοποιεί ένα εξειδικευμένο μηχάνημα λήψης μαστογραφικών εικόνων, και λαμβάνει εικόνες από πολλές διαφορετικές γωνίες. Όπως και στην Ψηφιακή Μαστογραφία, ο μαστός συμπιέζεται για λίγα δευτερόλεπτα ώστε να παραμείνει σταθερός και να μειωθεί η ακτινοβολία που χρειάζεται για να απεικονισθεί σωστά ο μαστός. Οι εικόνες κατόπιν ανασυντίθενται σε μορφή πολλαπλών λεπτών τομών που μπορούν να ελεγχθούν ξεχωριστά.

Ψηφιακή Μαστογραφία Τομοσύνθεση Μαστού
Ψηφιακή Μαστογραφία (αριστερά) vs Τομοσύνθεση (δεξιά). Στην Τομοσύνθεση αναγνωρίζεται επιπρόσθετη σκίαση με ύποπτα χαρακτηριστικά, που στην Ψηφιακή Μαστογραφία δεν είναι ευκρινής.

Ποια είναι τα οφέλη της Τομοσύνθεσης;

Όταν προστίθεται στην Ψηφιακή Μαστογραφία, η Τομοσύνθεση αναδεικνύει 1-2 επιπλέον καρκίνους μαστού ανά 1000 προληπτικές εξετάσεις. Το όφελος αυτό παραμένει στη διάρκεια του χρόνου, ενώ εκτός αυτού μειώνονται οι ανακλήσεις ασθενών για επιπρόσθετες λήψεις και βελτιώνεται η ακρίβεια της Μαστογραφίας στην ανίχνευση του καρκίνου του μαστού.

Η Τομοσύνθεση ερμηνεύεται μαζί με την 2D Μαστογραφική εικόνα, που συνήθως λαμβάνονται μαζί, ενώ στα πιο σύγχρονα μηχανήματα χρησιμοποιείται εξειδικευμένο λογισμικό για να παραχθεί η 2D εικόνα, μειώνοντας έτσι τη δόση ακτινοβολίας κατά την εξέταση. Έτσι, η συνολική δόση ακτινοβολίας για την πραγματοποίηση μιας Τομοσύνθεσης Μαστού είναι παρόμοια με αυτή της Ψηφιακής Μαστογραφίας.

Η Τομοσύνθεση βελτιώνει την ανίχνευση του καρκίνου του μαστού σε γυναίκες με λιπώδεις μαστούς, μαστούς με διάσπαρτη ινοαδενική πυκνότητα, και ετερογενώς πυκνούς μαστούς. Στις γυναίκες, όμως, με εξαιρετικά πυκνούς μαστούς, θα υπάρξουν περιπτώσεις που μπορεί κάποιος καρκίνος του μαστού να «κρυφτεί» μέσα στα ινοαδενικά στοιχεία.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι, σε σύγκριση με την Ψηφιακή Μαστογραφία, η Τομοσύνθεση μειώνει τις ψευδώς θετικές (δηλαδή ψευδώς ύποπτες) απαντήσεις που χρειάζονται επιπρόσθετες λήψεις ώστε να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει αλλοίωση. Πράγματι, στο 90-95% των περιπτώσεων ασθενών που ανακαλούνται για επιπρόσθετες λήψεις δεν ανευρίσκεται κάποια πραγματικά ύποπτη αλλοίωση. Με την Τομοσύνθεση, η ανάγκη για επιπρόσθετες λήψεις μειώνεται σημαντικά, και ο έλεγχος μπορεί στις περισσότερες φορές να ολοκληρωθεί απλά με ένα υπερηχογράφημα μαστών.