Προληπτικός Απεικονιστικός Έλεγχος Μαστών και Αισθητικές Επεμβάσεις

Προληπτικός Απεικονιστικός Έλεγχος Μαστών και Αισθητικές Επεμβάσεις

. 4 λεπτά διάβασμα

Οι αισθητικές επεμβάσεις στο μαστό είναι ιδιαίτερα συχνές στη σύγχρονη εποχή, και μια γυναίκα μπορεί να υποβληθεί σε επέμβαση τοποθέτησης ενθεμάτων για διάφορους λόγους, αισθητικούς ή μη. Είναι όμως σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι γυναίκες που έχουν κάνει αισθητικές επεμβάσεις στους μαστούς τους έχουν τον ίδιο κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων του μαστού – και δη καρκίνου του μαστού – με τις υπόλοιπες γυναίκες, και η ανάγκη για προληπτικό έλεγχο παραμένει σταθερή, ενώ και η αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών είναι παρόμοια. Η μοναδική ουσιώδης διαφορά είναι ότι η φυσική παρουσία ενός ενθέματος ή οι μετεγχειρητικές αλλοιώσεις μετά από μια επέμβαση μείωσης μαστών μπορεί να κάνουν την ερμηνεία μιας μαστογραφίας πιο δύσκολη.

Έλεγχος μαστών σε γυναίκες με ενθέματα (μετά από αυξητική μαστών)

Η παρουσία των ενθεμάτων αποτελεί μια ιδιαιτερότητα στις γυναίκες που έχουν κάνει επέμβαση αυξητικής μαστών, όμως η μαστογραφία παραμένει το σημαντικότερο όπλο για τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού. Τα ενθέματα μπορεί να δυσκολέψουν την ακριβή απεικόνιση του μαζικού ιστού, αφού οι ακτίνες Χ που εκπέμπονται για να γίνει μια μαστογραφία δεν διαπερνούν τη σιλικόνη. Αυτός όμως δεν είναι λόγος για μια γυναίκα να μην υποβληθεί σε μαστογραφία.

- Πως γίνεται η μαστογραφία στις γυναίκες με ενθέματα μαστού;

Για τις γυναίκες που φέρουν ενθέματα μαστού, έχουν αναπτυχθεί ειδικές τεχνικές απεικόνισης του μαστού με μαστογραφία. Εκτός από τις κλασικές λοιπόν λήψεις στις οποίες το ένθεμα «συμπιέζεται» μαζί με το μαστό, λαμβάνονται δυο επιπρόσθετες λήψεις, στις οποίες το ένθεμα απωθείται προς τα πίσω, και έτσι αναδεικνύεται καλύτερα ο μαζικός ιστός. Για το λόγο αυτό, η ασθενής θα πρέπει να ενημερώνει τον τεχνολόγο που θα κάνει τη μαστογραφία της για την ύπαρξη των ενθεμάτων, ώστε να φροντίσει να ληφθούν σωστά.

Επιπρόσθετες λήψεις Ψηφιακής Μαστογραφίας σε ασθενή με ενθέματα μαστού

- Υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι στο ένθεμα κατά τη διάρκεια της μαστογραφίας;

Πολλές γυναίκες με ενθέματα φοβούνται ότι στη διάρκεια της μαστογραφίας το ένθεμα μπορεί να συμπιεστεί τόσο ώστε να «σπάσει». Στην παραγματικότητα, και μέσα από επιστημονικές μελέτες, έχει φανεί ότι η συμπίεση του ενθέματος κατά τη διάρκεια της μαστογραφίας δεν μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στο ένθεμα, από τη στιγμή που εκτελείται από τεχνολόγο που έχει εμπειρία στις τεχνικές απεικόνισης μαστού που φέρει ένθεμα. Από την άλλη, αν το ένθεμα έχει ήδη εμφανίσει κάποιο πρόβλημα (έντονη ρικνωτική κάψα, υπόνοια ρήξης), τότε πριν τον μαστογραφικό έλεγχο η γυναίκα θα πρέπει να συμβουλευτεί τον γιατρό της και τον Ακτινολόγο.

- Υπάρχει δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης του μαστού (Τομοσύνθεσης) όταν μια γυναίκα έχει ενθέματα;

Υπάρχει. Η τρισδιάστατη απεικόνιση του μαστού (Τομοσύνθεση) είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη μέθοδος απεικόνισης, ειδικά σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς. Και πάλι βέβαια, χρησιμοποιούνται οι ίδιες τεχνικές ειδικής απεικόνισης του μαστού όπως στην κλασική Ψηφιακή Μαστογραφία.

Επέμβαση αυξητικής μαστών με ενθέματα εμπρός από το μυ και πίσω από το μυ

- Υπάρχει διαφορά στην Απεικόνιση αν τα ενθέματα είναι πάνω ή κάτω από το μυ;

Συνήθως, στην αυξητική μαστών, τα ενθέματα τοποθετούνται είτε μπροστά από το μείζονα θωρακικό μυ είτε σε ένα μικτό «πλάνο» που περιλαμβάνει μερική κάλυψη του ενθέματος από το μυ (dual plane), ενώ λιγότερο συχνά μπορεί να τοποθετηθούν και εξ ολοκλήρου πίσω από το μυ. Η τοποθέτηση ενθεμάτων εμπρός από το μυ σαφώς επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό την διακριτική ικανότητα της μαστογραφίας να ανιχνεύσει ύποπτες αλλοιώσεις, όμως ακόμα και η τοποθέτησή τους πίσω από το μυ μπορεί να δημιουργήσει το ίδιο πρόβλημα. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως, οι ειδικές τεχνικές απεικόνισης ανταποκρίνονται στο να αυξήσουν την διακριτική ικανότητα της Ψηφιακής Μαστογραφίας.

Μαστογραφία σε γυναίκα με ενθέματα πίσω από το μυ. Καρκίνος Μαστού σε μαστογραφία γυναίκας με ενθέματα μαστού

Έλεγχος μαστών σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε ανόρθωση / μειωτική μαστών

Είναι σημαντικό, πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στο μαστό να υπάρχει κάποιος απεικονιστικός έλεγχος, για τον οποίο ο ιατρός σας θα σας καθοδηγήσει ανάλογα με την ηλικία, το ατομικό και το οικογενειακό σας ιστορικό. Πέραν τούτου, μετά από μια επέμβαση π.χ. μειωτικής ή ανόρθωσης μαστών, η ανάγκη προληπτικού ελέγχου όπως είναι λογικό δεν εξαλείφεται. Οι επεμβάσεις ανόρθωσης ή μείωσης του μαστού έχουν σαν αποτέλεσμα αλλαγές τόσο στο σχήμα όσο και στη διάταξη του μαστού εσωτερικά. Οι ενδείξεις όμως για την προληπτική απεικόνιση του μαστού παραμένουν οι ίδιες όπως και στις γυναίκες που δεν έχουν υποβληθεί σε κάποια επέμβαση, με μερικές μόνο διαφορές:

α) Ο χρόνος στον οποίο συνίσταται να γίνει ένας προληπτικός απεικονιστικός έλεγχος στο μαστό μετά από μια τέτοια επέμβαση είναι 6 μήνες μετά το χειρουργείο, και αυτό διότι όπως είναι αντιληπτό χρειάζεται ένα ικανό διάστημα ώστε να επουλωθεί πλήρως ο μαστός. Βέβαια, σε περίπτωση εμφάνισης οποιουδήποτε ογκιδίου ή άλλου συμπτώματος, η έγκαιρη συμβουλή από ειδικό ιατρό θα πρέπει να είναι άμεση.

β) Οι μελέτες δείχνουν ότι οι επεμβάσεις μειωτικής και ανόρθωσης μαστού μπορεί να δυσκολέψουν την ερμηνεία μιας προληπτικής Ψηφιακής Μαστογραφίας, καθώς λόγω της επέμβασης μπορεί να δημιουργηθούν μετεγχειρητικές αλλοιώσεις που να προσομοιάζουν σε ύποπτες βλάβες ή αντίστοιχα να «κρύβουν» μια ύποπτη περιοχή. Έτσι, σε συνεργασία με τον Ακτινολόγο και τον Χειρουργό Μαστού, μπορεί να χρειαστεί να υποβληθείτε σε περαιτέρω έλεγχο, ειδικά την πρώτη φορά που θα ανιχνευθεί μια επιπρόσθετη αλλοίωση στη Μαστογραφία σας.

Ανόρθωση Μαστών