Μαστίτιδα και Απόστημα

Μαστίτιδα και Απόστημα

. 2 λεπτά διάβασμα

Μαστίτιδα ονομάζεται η φλεγμονή του δέρματος του μαστού ή του μαζικού αδένα. Οι φλεγμονές του μαστού διακρίνονται σε φλεγμονές που εμφανίζονται στη διάρκεια της γαλουχίας και μη, σε μικροβιακής αιτιολογίας και αυτοάνοσης, και σε οξείες και χρόνιες. Είναι σημαντικό η εικόνα φλεγμονής στο μαστό να εκτιμάται από εξειδικευμένο ιατρό, ώστε να αποκλεισθεί η περίπτωση του φλεγμονώδους καρκίνου του μαστού, μιας σπάνιας επιθετικής μορφής καρκίνου του μαστού που έχει παρόμοια εικόνα με αυτή της φλεγμονής.

Μαστίτιδα

.

  • Μαστίτιδα και απόστημα γαλουχίας

Οι φλεγμονές που εμφανίζονται στη διάρκεια της γαλουχίας έχουν συνήθως αιτιολογία το μικρόβιο Staphylococcus. Η φλεγμονή ή το απόστημα εμφανίζεται ως μια ευαίσθητη διόγκωση στην περιοχή του μαστού με ερυθρότητα του δέρματος. Η αρχική αντιμετώπιση συνίσταται σε κένωση του μαστού με μαλάξεις ή θήλαστρο, καθώς και χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής. Σε περίπτωση επιμονής των συμπτωμάτων ή αδυναμίας κένωσης του μαστού, μπορεί να απαιτηθεί διαδερμική ή χειρουργική διάνοιξη.

  • Μαστίτιδα και απόστημα εκτός περιόδου γαλουχίας

Οι φλεγμονές στο μαστό εκτός περιόδου γαλουχίας έχουν παρόμοια κλινική εικόνα με αυτή που περιγράφεται παραπάνω. Χωρίζονται σε περιφερικές (μακριά από τη θηλή) και φλεγμονές της θηλής. Οι περιφερικές φλεγμονές διαχειρίζονται όπως οποιαδήποτε φλεγμονή στο ανθρώπινο σώμα. Από την άλλη, οι περιθηλαίες φλεγμονές έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς εμφανίζονται συνήθως σε γυναίκες που καπνίζουν, που έχουν σακχαρώδη διαβήτη ή πάσχουν από νοσογόνο παχυσαρκία, ενώ μπορεί να υποτροπιάζουν και να έχουν σαν αποτέλεσμα τη σε βάθος χρόνου δημιουργία συριγγίου μεταξύ ενός γαλακτοφόρου πόρου και του δέρματος. Και στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιείται συνδυασμός αντιβιοτικής αγωγής και διαδερμικής παροχέτευσης, ενώ σε σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική διάνοιξη.

  • Χρόνια περιθηλαία μαστίτιδα

Στη χρόνια μορφή της περιθηλαίας μαστίτιδας, χαρακτηριστικά είναι τα πολλαπλά επεισόδια μαστίτιδας, πόνου, δημιουργίας αποστημάτων και λήψης αντιβιοτικών. Κοινό χαρακτηριστικό στην πλειοψηφία των ασθενών είναι το κάπνισμα. Στην περίπτωση της χρόνιας μαστίτιδας με δημιουργία συριγγίου, εκτός από την διακοπή του καπνίσματος, μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική αντιμετώπιση, που συνίσταται σε διάνοιξη και παροχέτευση του συριγγώδους πόρου. Η σύγκλειση του τραύματος γίνεται συνήθως κατά δεύτερο σκοπό, ενώ σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί κλειστή μέθοδος (εκτομή του πόρου και σύγκλειση σε πρώτο σκοπό).

  • Νόσος του Mondor

Είναι μια ιδιαίτερη φλεγμονή που εμφανίζεται ως μία επώδυνη ταινιοειδής σκληρία στην επιφάνεια του μαστού, και οφείλεται σε φλεγμονή και θρόμβωση του επιπολής (επιφανειακού) φλεβικού δικτύου. Συμβαίνει σπάνια, από άγνωστη αιτία  και υποχωρεί τις περισσότερες φορές χωρίς αγωγή.