Αποτιτανώσεις Μαστού

Αποτιτανώσεις Μαστού

. 1 λεπτό διάβασμα

Αποτιτανώσεις Μαστού: Πότε είναι ανησυχητικές;

  • Οι αποτιτανώσεις (ή μικροαποτιτανώσεις) είναι ένα από τα συχνότερα ευρήματα στον μαστογραφικό έλεγχο. Πρόκειται για εναποθέσεις ασβεστίου στο μαστό και συνήθως οφείλονται σε καλοήθη αίτια.
  • Εντούτοις, σε ένα ποσοστό περιπτώσεων, μπορεί να σχετίζονται με ανάπτυξη in situ καρκινώματος του μαστού. Οι αποτιτανώσεις κρίνονται ύποπτες με βάση χαρακτηριστικά όπως η κατανομή τους, η αύξηση του αριθμού τους ή η μορφολογία τους, και συστήνεται βιοψία ώστε να ταυτοποιηθούν ιστολογικά.
  • Από τη στιγμή θα απαιτηθεί ιστολογική ταυτοποίηση της αλλοίωσης, υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες τεχνικές, είτε με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο (Στερεοτακτική Βιοψία Μαστού), είτε με χειρουργική αφαίρεση, και η επιλογή της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από παράγοντες που σχετίζονται τόσο με την ασθενή όσο και με τη φύση της αλλοίωσης. Σε κάθε περίπτωση, ο χειρουργός θα καθοδηγήσει και θα συζητήσει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε προσέγγισης, με σκοπό να έχουμε ένα διαγνωστικά αξιόπιστο αποτέλεσμα, με την λιγότερο επεμβατική μέθοδο.