Βιοψία Φρουρού Λεμφαδένα

Βιοψία Φρουρού Λεμφαδένα

. 2 λεπτά διάβασμα

Ο «φρουρός λεμφαδένας» είναι ο λεμφαδένας (ή οι λεμφαδένες) που βρίσκεται πρώτος στην αλυσίδα των λεμφαδένων που δέχονται τη λέμφο από το μαστό. Συνεπώς, και τα καρκινικά κύτταρα σε περίπτωση κακοήθειας θα περάσουν πρώτα από τον λεμφαδένα αυτό. Κατά την επέμβαση, εντοπίζεται ο λεμφαδένας αυτός και αν η ταχεία βιοψία αναδείξει απουσία καρκινικών κυττάρων, οι πιθανότητες προσβολής των υπόλοιπων λεμφαδένων της μασχάλης είναι σχεδόν μηδενικές, και ως εκ τούτου δεν είναι αναγκαία η διενέργεια λεμφαδενικού καθαρισμού της μασχάλης, μιας επέμβασης που συνδέεται με σοβαρές επιπτώσεις όπως ο σχηματισμός λεμφοιδήματος και η δυσλειτουργία ή δυσκινησία του άνω άκρου.

Η μέθοδος του φρουρού λεμφαδένα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις ασθενείς με κακοήθεια του μαστού, εφ’ όσον δεν υπάρχουν κλινικά ύποπτοι λεμφαδένες στη μασχάλη, πράγμα που ελέγχεται τόσο δια της ψηλάφησης όσο και με απεικονιστικό έλεγχο. Η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα, δηλαδή η ταχεία βιοψία όσων λεμφαδένων έχουν προσλάβει τη σκιαγραφική ουσία, γίνεται είτε με την ίδια τομή με την επέμβαση στο μαστό (εάν η τοπογραφία του όγκου το επιτρέπει) είτε με μια μικρή ξεχωριστή τομή στη μασχάλη.

Βιοψία Φρουρού Λεμφαδένα

Πριν από τη διενέργεια της επέμβασης στο χειρουργείο, ανάλογα με τη μέθοδο, γίνεται έγχυση σκιαγράφησης πέριξ της θηλής ή του όγκου. Το σκιαγραφικό υλικό μέσα σε λίγη ώρα «παραλαμβάνεται» από το λεμφικό σύστημα και μεταφέρεται στους «φρουρούς» λεμφαδένες, και διευκολύνει έτσι την εντόπισή τους διεγχειρητικά. Ως μέσα σκιαγράφησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ραδιοϊσότοπα (Τεχνήτιο Tc99m) όσο και παραμαγνητική ουσία (Τεχνική Sentimag) ή η φθορίζουσα ουσία Ινδοκυανίνη (ICG).

Βιοψία Φρουρού Λεμφαδένα

Πλεονεκτήματα της ανίχνευσης του Φρουρού Λεμφαδένα με την τεχνική ICG που εφαρμόζει η ομάδα μας είναι:

  • Αποφυγή της έγχυσης ραδιενεργού ουσίας – έκθεση της ασθενούς και του προσωπικού στην (μικρή) ποσότητα ακτινοβολίας
  • Μείωση του κόστους σε σχέση με την τεχνική του ραδιοϊσότοπου.
  • Μείωση της ταλαιπωρίας της ασθενούς, καθώς η έγχυση της φθορίζουσας ουσίας γίνεται στο χειρουργείο.
  • Μελέτη της λεμφικής ροής σε πραγματικό χρόνο (real – time), με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ακρίβεια στη χειρουργική προσπέλαση της μασχάλης.