Διεγχειρητικό Υπερηχογράφημα σε Επεμβάσεις Μαστού

Διεγχειρητικό Υπερηχογράφημα σε Επεμβάσεις Μαστού

. 1 λεπτό διάβασμα

Η εκτομή ενός όγκου σε υγιή όρια είναι ο σημαντικότερος στόχος του χειρουργού στις επεμβάσεις για καρκίνο του μαστού. Στις κατάλληλες ασθενείς, η χρήση του υπερήχου στη χειρουργική αίθουσα βοηθά στην εκτίμηση των εγχειρητικών ορίων, ούτως ώστε να γίνεται η μικρότερη δυνατή εκτομή, με άριστο ογκολογικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, η χρήση του διεγχειρητικού υπερηχογραφήματος μας βοηθά να εντοπίσουμε με ακρίβεια τον όγκο, να τον αφαιρέσουμε σε υγιή όρια, διασφαλίζοντας τη ριζικότητα της επέμβασης και μειώνοντας τα ποσοστά υποτροπής, αλλά και να κερδίσουμε όσο περισσότερο υγιή ιστό μπορούμε. Έτσι, μπορούμε να πετύχουμε το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα και το μικρότερο δυνατό τραύμα στο μαστό.