Κύστεις Μαστού

Κύστεις Μαστού

. 2 λεπτά διάβασμα

Οι κύστεις είναι μια πολύ συχνή καλοήθης πάθηση, που εμφανίζεται λόγω συγκέντρωσης υγρού εντός του μαστού. Μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας ψηλαφητής διόγκωσης, αν και συχνότερα αποτελούν τυχαίο εύρημα στη διάρκεια ενός συμπληρωματικού υπέρηχου μαστών.

Βρίσκονται σε έως και 30% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας, και από αυτές στο ¼ των περιπτώσεων οι κύστεις θα γίνουν συμπτωματικές (επώδυνες ή/και ψηλαφητές). Η εμφάνισή τους και οι αλλαγές στο μέγεθός τους οφείλονται στη διακύμανση των ορμονών του γυναικείου φύλου, και το περιεχόμενο τους είναι συνήθως διαυγές υγρό, αλλά μπορεί και να είναι θολερό, με ίζημα ή χωρίς ή πρασινωπό.

Κύστεις Μαστού

.

Η παρουσία κύστεων στο μαστό δεν αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων του Καρκίνου του Μαστού, ενώ συνήθως δεν χρειάζεται κάποια περαιτέρω θεραπεία εκτός από παρακολούθηση. Οι περισσότερες κύστεις μικραίνουν από μόνες τους με την πάροδο του χρόνου, και δεν θα πρέπει να προκαλούν ανησυχία. Εάν μια η περισσότερες κύστεις προκαλέσουν έντονα συμπτώματα λόγω κυρίως αυξημένου μεγέθος, αντιμετωπίζονται με εκκενωτική παρακέντηση, όπου με την καθοδήγηση υπερήχου αφαιρείται το υγρό, το οποίο αποστέλλεται για κυτταρολογική εξέταση σε περίπτωση που είναι αιματηρό ή δεν έχει τα κλασσικά χαρακτηριστικά μιας κύστης. Εάν η κύστη υποτροπιάσει, η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί.

Ιδιαίτερη κατηγορία κύστεων είναι οι επιπλεγμένες κύστεις, οι οποίες, επιπλέον του υγρού μπορεί να περιέχουν συμπαγή στοιχεία που αιωρούνται εντός της κύστης, να έχουν διαφραγμάτια ή περιοχές πεπαχυσμένου τοιχώματος. Σε πολύ μικρό ποσοστό, οι κύστεις αυτές ενδέχεται να συνδέονται με συνύπαρξη καρκίνου του μαστού, ως εκ τούτου τα ευρήματα χρειάζονται αξιολόγηση από ειδικό.

Σπάνια χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση μιας κύστης. Ενδείξεις για πιθανή αφαίρεση είναι τα ύποπτα απεικονιστικά ευρήματα, μια θετική ή ύποπτη για κακοήθεια Διάγνωση Ογκιδίου Μαστού (κυτταρολογική ή βιοψία ιστού), και οι επαναλαμβανόμενες υποτροπές.