Τα Στάδια του Καρκίνου του Μαστού

Τα Στάδια του Καρκίνου του Μαστού

. 3 λεπτά διάβασμα

Όπως κάθε ασθενής είναι μοναδική, έτσι και κάθε περίπτωση καρκίνου του μαστού απαιτεί πλήρη και εξατομικευμένη αξιολόγηση, ώστε να αναπτυχθεί το καλύτερο σχέδιο θεραπείας. Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να έχει διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα με το Στάδιο στο οποίο βρίσκεται, αλλά και ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Όμως, η ταξινόμηση και κατάταξη της νόσου στα στάδια που αναλύονται παρακάτω, παραμένει ακόμη πολύ χρήσιμη τόσο στον καθορισμό της θεραπείας όσο και στον υπολογισμό της – κατά προσέγγιση – πρόγνωσης της ασθενούς.

Πως προσδιορίζονται τα Στάδια του Καρκίνου του Μαστού;

Η απάντηση στην ερώτηση είναι πολύ απλή αλλά και πολυσύνθετη: η Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Μαστού, σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, λαμβάνει υπ’ όψιν αρχικά τα κλασικά χαρακτηριστικά του όγκου (μέγεθος, αριθμός διηθημένων λεμφαδένων, παρουσία μεταστάσεων). Από την άλλη, υπάρχει και το Προγνωστικό Στάδιο, που αναφέρεται σε ασθενείς που έχουν ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ως πρώτη μορφή θεραπείας, και αξιολογεί και τα βιολογικά χαρακτηριστικά της νόσου.

Πως γίνεται η Σταδιοποίηση κατά ΤΝΜ;

Η ταξινόμηση του Καρκίνου του Μαστού κατά ΤΝΜ γίνεται με βάση τρεις διαφορετικούς παράγοντες, που αντιπροσωπεύονται από ένα γράμμα και έναν αριθμό. Το γράμμα «T» αναφέρεται στον όγκο και αξιολογεί το μέγεθος του όγκου, λαμβάνοντας τιμές από 0 έως 4. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος και / ή έκταση που έχει εξαπλωθεί. Το γράμμα “N” αναφέρεται στους λεμφαδένες, και καταχωρείται ένας αριθμός από το 0 έως το 3 με βάση εάν, και πόσοι, λεμφαδένες έχουν επηρεαστεί. Το γράμμα «M», ακολουθούμενο από τους αριθμούς 0 ή 1, υποδηλώνει το εάν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε άλλα όργανα (π.χ. πνεύμονες, ήπαρ ή οστά).

  • ΣΤΑΔΙΟ 0

Στο Στάδιο 0, στο οποίο ανήκει το πορογενές καρκίνωμα “in situ” (DCIS) τα καρκινικά κύτταρα έχουν παραμείνει στην «αρχική» τους θέση, εντός του γαλακτοφόρου πόρου. Στο στάδιο αυτό ο καρκίνος θεωρείται μη διηθητικός, και δεν έχει δυνατότητα μετάστασης.

  • ΣΤΑΔΙΟ I

Ο καρκίνος σε αυτό το στάδιο θεωρείται πια διηθητικός, καθώς τα κύτταρα έχουν αρχίσει να προσβάλλουν τον υγιή μαστό. Το Στάδιο Ι είναι το πιο «πρώιμο» στάδιο καρκίνου του μαστού, και χωρίζεται σε δυο υποκατηγορίες (Στάδιο ΙΑ και ΙΒ), ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι καρκινικών κυττάρων (μικρομετάστασης) στους λεμφαδένες της μασχάλης.

  • ΣΤΑΔΙΟ II

Σε αυτό το στάδιο, η νόσος θεωρείται εντοπισμένη τοπικά, ενώ μπορεί να έχει εξαπλωθεί και σε έως 3 λεμφαδένες της μασχάλης (Στάδιο ΙΙΑ και ΙΙΒ αντίστοιχα).

  • ΣΤΑΔΙΟ III

Στο Στάδιο ΙΙΙ, ο καρκίνος του μαστού θεωρείται τοπικά προχωρημένος, είτε λόγω μεγάλου μεγέθους όγκου, είτε λόγω διήθησης γειτονικών ανατομικών δομών, είτε, τέλος, λόγω εξάπλωσης στους λεμφαδένες της μασχάλης. Αυτό το στάδιο χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες, και στο στάδιο αυτό το πλάνο θεραπείας εξατομικεύεται και περιλαμβάνει από την αρχή συνεργασία πολλών ειδικοτήτων (Χειρουργός, Ογκολόγος).

Στο Στάδιο ΙΙΙΑ ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε 4 έως 9 κοντινούς λεμφαδένες ή ο όγκος είναι μεγαλύτερος από 50 χιλιοστά και έχει εξαπλωθεί σε 1 έως 3 λεμφαδένες.

Στο Στάδιο IIIB τα καρκινικά κύτταρα έχουν εξαπλωθεί στο θωρακικό τοίχωμα πίσω από το μαστό ή μπορεί να έχουν εξαπλωθεί στην επιφάνεια του δέρματος ή σε έως και 9 λεμφαδένες της μασχάλης.

Στο Στάδιο IIIC η νόσος έχει πλέον εξαπλωθεί σε πάνω από 10 μασχαλιαίου λεμφαδένες ή σε συνδυασμό λεμφαδενικών ομάδων (μασχάλης, υπερκλείδιους, έσω μαζικούς).

  • ΣΤΑΔΙΟ IV

Σε αυτό το στάδιο, έχουμε πλέον μεταστατικό καρκίνο του μαστού, καθώς έχει εξαπλωθεί σε όργανα πέραν του μαστού όπως τα οστά, οι πνεύμονες, το συκώτι ή ο εγκέφαλος. Εξ ορισμού, ο μεταστατικός καρκίνος του μαστού δεν είναι ιάσιμος, όμως με συνδυασμό θεραπευτικών επιλογών (χημειοθεραπεία, στοχευμένες θεραπείες, ακτινοβολίες, χειρουργική θεραπεία) μπορεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών να επιτευχθεί ικανοποιητική επιβίωση.