Αδένωση και Σκληρυντική Αδένωση Μαστού

Αδένωση και Σκληρυντική Αδένωση Μαστού

. 2 λεπτά διάβασμα

Τι είναι η Αδένωση;

Η αδένωση είναι μια καλοήθης, υπερπλαστική πάθηση του μαστού, κατά την οποία τα αδενικά στοιχεία του μαστού, και κυρίως τα λοβία του, μεγαλώνουν σε μέγεθος, με αποτέλεσμα να περιέχουν αυξημένο αριθμό κυττάρων σε σχέση με το φυσιολογικό.

Η αδένωση εμφανίζεται συνήθως σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, κυρίως ηλικίας 30 – 50 ετών, ενώ μπορεί να είναι και τυχαίο εύρημα σε γυναίκες με ινοκυστική νόσο των μαστών. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αδένωσης, με κυριότερες την αποκρινή αδένωση, την μικροαδενική αδένωση και τη σκληρυντική αδένωση.

Απεικονιστικά Χαρακτηριστικά και Διάγνωση

Μια εστία αδένωσης, όταν αποκτήσει ικανό μέγεθος μπορεί να γίνει ψηλαφητή με τη μορφή ογκιδίου, όμως συνήθως η αδένωση είναι μια πάθηση που ανιχνεύεται στον προληπτικό έλεγχο των μαστών.

Στην Ψηφιακή Μαστογραφία, οι εστίες αδένωσης μπορεί να εμφανιστούν ως μια περιοχή ασύμμετρης σκιάς με σαφή όρια ή ως διαταραχή της αρχιτεκτονικής, ενώ μπορεί να συνυπάρχουν και μικροαποτιτανώσεις. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνήθως οδηγούν σε πρόταση για ιστολογική ταυτοποίηση με διαδερμική βιοψία. Αντίστοιχα, στον Υπέρηχο, οι εστίες αδένωσης είναι υπόηχοι σχηματισμοί που τις περισσότερες φορές έχουν σαφή όρια και συχνά εμφανίζουν ακουστική σκιά, λόγω της αύξησης του ινώδους στοιχείου. Η Μαγνητική Τομογραφία Μαστών δεν είναι εξέταση εκλογής για την ανάδειξη ή περαιτέρω διερεύνηση της αδένωσης, καθώς μπορεί να δώσει ψευδώς θετικά (ύποπτα) αποτελέσματα σε μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων, άλλωστε η ένδειξη για βιοψία τίθεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά της αλλοίωσης στις κλασικές απεικονιστικές εξετάσεις.

Τι είναι η Σκληρυντική Αδένωση και πως αντιμετωπίζεται;

Η σκληρυντική αδένωση είναι ένας ειδικός τύπος αδένωσης του μαστού, που αποτελείται από αδενικά, μυοεπιθηλιακά και ινώδη στοιχεία τα οποία έχουν ανώμαλη (μη φυσιολογική) διάταξη. Για το λόγο αυτό, μπορεί απεικονιστικά να μιμούνται την εικόνα του καρκίνου του μαστού. Επίσης, εντός μιας εστίας Σκληρυντικής Αδένωσης μπορεί να συνυπάρχουν και άλλες υπερπλαστικές αλλοιώσεις, όπως επιθηλιακή υπερπλασία, ενδοπορικό θήλωμα, σύνθετες σκληρυντικές αλλοιώσεις και – σπανιότερα – διηθητικό ή in situ καρκίνωμα του μαστού.

Έτσι, ανάλογα με τα απεικονιστικά και κλινικά χαρακτηριστικά της αλλοίωσης, η ύπαρξη σκληρυντικής αδένωσης σε μια βιοψία μιας ύποπτης βλάβης μπορεί να σημαίνει ότι χρειάζεται περαιτέρω εκτομή ολόκληρης της περιοχής, ώστε να εξετασθεί λεπτομερώς στο μικροσκόπιο και να επιβεβαιωθεί ότι δεν συνυπάρχουν καρκινικά κύτταρα. Η ένδειξη για περαιτέρω έλεγχο είναι σαφέστερη στην περίπτωση της σύνθετης σκληρυντικής αδένωσης ή της ακτινωτής ουλής.

Εστία Σκληρυντικής Αδένωσης σε Μαστογραφία
Εστία Σκληρυντικής Αδένωσης σε Μαστογραφία

Αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης Καρκίνου του Μαστού από τη Σκληρυντική Αδένωση;

Η Σκληρυντική Αδένωση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι μια καλοήθης πάθηση του μαστού. Εντούτοις, η παρουσία της φαίνεται να αποτελεί παράγοντα μικρής αύξησης του κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου του μαστού στο μέλλον, με βάση αποτελέσματα σύγχρονων μελετών της τελευταίας δεκαετίας, και η διάγνωσή της βοηθά στην εξατομικευμένη πρόγνωση μιας γυναίκας, και τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο θα γίνεται ο προληπτικός έλεγχος των μαστών.