Ανάστροφη Χαρτογράφηση Μασχαλιαίων Λεμφαδένων

Ανάστροφη Χαρτογράφηση Μασχαλιαίων Λεμφαδένων

. 1 λεπτό διάβασμα

Η τεχνική της Ανάστροφης Χαρτογράφησης των Μασχαλιαίων Λεμφαδένων (Axillary Reverse Mapping, ARM) έχει αναπτυχθεί σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι επιπλοκές του λεμφαδενικού καθαρισμού της μασχάλης, και δη η επίπτωση του λεμφοιδήματος.

Η θεωρία της μεθόδου βασίζεται στο γεγονός ότι στην πλειονότητά τους οι λεμφαδένες που αρδεύουν το χέρι αποτελούν ξεχωριστό δίκτυο σε σχέση με τους λεμφαδένες που αρδεύουν το μαστό. Ως εκ τούτου, με την έγχυση μπλε χρωστικής στο χέρι σύστοιχα με την επέμβαση, μπορούμε να χαρτογραφήσουμε τους λεμφαδένες εκείνους που αποτελούν κομμάτι της λεμφικής απορροής του χεριού, και στη διάρκεια της βιοψίας του φρουρού λεμφαδένα ή του λεμφαδενικού καθαρισμού, να αποφύγουμε να τους αφαιρέσουμε αν αυτοί δεν είναι κλινικά ύποπτοι.

Σήμανση λεμφαδένων που αρδεύουν το χέρι με ανάστροφη χαρτογράφηση μασχάλης

Η τεχνική αυτή, σε μελέτες που έχουν γίνει, μπορεί να μειώσει την επίπτωση του λεμφοιδήματος μετά από λεμφαδενικό καθαρισμό από ποσοστό 15-20% σε επίπεδα κάτω από το 10%, ενώ αναλογικά αντίστοιχη είναι και η μείωση στην περίπτωση της βιοψίας φρουρού λεμφαδένα.