Επεμβάσεις Θηλής

Επεμβάσεις Θηλής

. 1 λεπτό διάβασμα

Οι πόροι είναι το σύστημα των «αγωγών» που μεταφέρουν κατά το θηλασμό το μητρικό γάλα από τον μαζικό αδένα στη θηλή. Στην περίπτωση εμφάνισης επίμονου ή παθολογικού εκκρίματος από τη θηλή, τότε μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση εκτομής ενός ή περισσοτέρων θηλαίων πόρων, αφού βέβαια έχει γίνει ένας πλήρης διαγνωστικός έλεγχος με απεικονιστικά μέσα, κλινική εξέταση και κυτταρολογική ή ιστολογική ταυτοποίηση του προβλήματος.

Εκτομή Θηλαίων Πόρων (Total Duct Excision)

Κατά την επέμβαση ολικής εκτομής των θηλαίων πόρων, μέσω μιας μικρής ημικυκλικής τομής στο όριο της θηλαίας άλω, γίνεται αφαίρεση του ή των πόρων που διεγχειρητικά έχουν αναγνωριστεί ως παθολογικοί. Το παρασκεύασμα της εκτομής μελετάται στο μικροσκόπιο, ώστε να διευκρινιστεί η αιτία του συμπτώματος που συνηθέστερα είναι το έκκριμα θηλής, και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κακοήθειας, ενώ το «κενό» πίσω από τη θηλή, με ογκοπλαστικές τεχνικές, αναπληρώνεται ώστε να έχουμε ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς δυσμορφία.

Η χειρουργική επέμβαση της εκτομής θηλαίων πόρων είναι μια επέμβαση που μπορεί να γίνει με ημερήσια νοσηλεία και έχει μικρό διάστημα ανάρρωσης. Μετεγχειρητικά, μπορεί να εμφανιστεί υπαισθησία στην περιοχή της θηλής, η οποία όμως δεν είναι ενοχλητική και βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Εκλεκτική Εκτομή Πόρων (Microdochectomy – Atkins procedure)

Στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ένας και μοναδικός πόρος ως αίτιο του προβλήματος, και η γυναίκα βρίσκεται σε αναπαραγωγική ηλικία και επιθυμεί να τεκνοποιήσει και να θηλάσει, τότε υπάρχει η δυνατότητα, με εκλεκτικό καθετηριασμό του πάσχοντος πόρου, αυτός να αφαιρεθεί. Η επέμβαση αυτή γίνεται με την ίδια προσπέλαση που περιγράφεται παραπάνω, απαιτεί όμως επιμελή χειρουργική τεχνική ώστε να διασωθούν οι υγιείς πόροι με αποτέλεσμα να μην διαταραχθεί η λειτουργία του μαστού στο θηλασμό. Η ίδια επέμβαση εφαρμόζεται και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις περιπορικής μαστίτιδας ή συριγγίου του γαλακτοφόρου πόρου με το δέρμα.