Ελάχιστα Επεμβατική Βιοψία Μαστού

Ελάχιστα Επεμβατική Βιοψία Μαστού

. 3 λεπτά διάβασμα

Η ανακάλυψη ενός ογκιδίου στο μαστό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό μπορεί να αναπαριστά την ανάπτυξη ενός καρκινώματος του μαστού. Η κλινική εξέταση και οι απεικονιστικές εξετάσεις όπως η Μαστογραφία, το Υπερηχογράφημα Μαστών και η Μαγνητική Τομογραφία Μαστών μας βοηθούν να αποκτήσουμε μια πληρέστερη εικόνα για το τι μπορεί να είναι ένα ογκίδιο στο μαστό, όμως στις περιπτώσεις που υπάρχει υπόνοια πιθανής κακοήθειας πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος με βιοψία.

Η βιοψία του μαστού συνίσταται σε λήψη είτε κυττάρων είτε ιστού, και μετά από κατάλληλη επεξεργασία ο ειδικός ιατρός θα μας δώσει την τελική διάγνωση της κυτταρολογικής ή ιστολογικής εξέτασης, αντίστοιχα.

Στο παρελθόν, η λήψη ιστοτεμαχίων γινόταν αποκλειστικά μέσω χειρουργικής επέμβασης, στην οποία αφαιρείται το ύποπτο εκείνο τμήμα του μαστού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις για καλοήθειες, ή στην περίπτωση που διαγιγνώσκεται κακοήθεια, να υποβάλλονται σε επιπλέον χειρουργεία για την ολοκλήρωση της χειρουργικής θεραπείας.

Στη σύγχρονη εποχή ακόμα και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας έχει δώσει η τεχνολογία, μπορούμε να κάνουμε βιοψία σε ογκίδια του μαστού υπό υπερηχογραφική ή μαστογραφική καθοδήγηση μέσω τομών χιλιοστών, και ως εκ τούτου να έχουμε ιστολογική διάγνωση χωρίς χειρουργείο. Αυτό μας επιτρέπει αφενός μεν να γλιτώσουμε χειρουργικές επεμβάσεις που δεν χρειάζονται να γίνουν, αφ’ ετέρου να σχεδιάσουμε καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα μια χειρουργική επέμβαση για ένα καρκίνωμα του μαστού.

Διαδερμική Βιοψία Μαστού Υπό Υπερηχογραφική Καθοδήγηση

Στη διαδερμική βιοψία του μαστού υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, λαμβάνονται με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο μερικά ιστοτεμάχια από την περιοχή της ύποπτης αλλοίωσης. Για την επέμβαση αυτή χρειάζεται τοπική αναισθησία στην περιοχή του μαστού ακόμα και μια πολύ μικρή τομή της τάξης των 2 χιλιοστών ώστε να εισέλθει η βελόνη στο μαστό.

Διαδερμική Βιοψία Μαστού Υπό Υπερηχογραφική Καθοδήγηση
Διαδερμική Βιοψία Μαστού Υπό Υπερηχογραφική Καθοδήγηση

Η επέμβαση γίνεται με υπερηχογραφική καθοδήγηση, είναι ανώδυνη, και διαρκεί έως 15 λεπτά. Μετά το τέλος της επέμβασης, το τραύμα στο μαστό κλείνει με αυτοκόλλητα ράμματα ακόμα και εφαρμόζεται ένα αυτοκόλλητο επίθεμα. Μετά από μια διαδερμική βιοψία μαστού καλό είναι να αποφεύγουμε την έντονη σωματική δραστηριότητα για 48 ώρες, ενώ συνήθως τα αποτελέσματα μιας τέτοιας εξέτασης είναι διαθέσιμα μετά από μια εβδομάδα.

Στερεοτακτική Βιοψία Μαστού

Ένας άλλος τύπος διαδερμικής βιοψίας μαστού είναι η στερεοτακτική βιοψία. Ο τύπος αυτός βιοψίας αφορά γυναίκες με αλλοιώσεις που φαίνονται μόνο στη μαστογραφία και δεν αναγνωρίζονται ευκρινώς στο υπερηχογράφημα μαστών, όπως οι αποτιτανώσεις του μαστού. Η επέμβαση γίνεται και αυτή υπό τοπική αναισθησία, είναι γενικά καλώς ανεκτή και διαρκεί περίπου 20-30 λεπτά

Στερεοτακτική Βιοψία Μαστού
Στερεοτακτική Βιοψία Μαστού

Στην επέμβαση αυτή, η γυναίκα ξαπλώνει μπρούμυτα ή κάθεται σε ένα ειδικό μηχάνημα. Ο μαστός εκτίθεται στην συσκευή μαστογραφικής καθοδήγησης μέσω μιας οπής. Κατόπιν, και αφού ληφθούν οι απαραίτητες μαστογραφικές λήψεις ακόμα η συσκευή στερεοτακτικής βιοψίας με αυτοματοποιημένο τρόπο λαμβάνει τα δείγματα από την ύποπτη περιοχή, τα οποία και αποστέλλονται για εξέταση.

Μετά τη στερεοτακτική βιοψία, το τραύμα κλείνεται με αυτοκόλλητα ράμματα ωμό και χρειάζεται να αποφεύγουμε την άρση βάρους και τη σωματική καταπόνηση για 48 ώρες.

Βιοψία Μαστού υπό Μαγνητική Τομογραφία

Υπάρχουν περιπτώσεις που μια ύποπτη αλλοίωση αναδεικνύεται κατά τη διενέργεια μιας Μαγνητικής Τομογραφίας Μαστών. Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να στοχεύσουμε την αλλοίωση αυτή με στοχευμένο υπερηχογράφημα, θα πρέπει να κατευθυνθούμε στη λύση της βιοψίας υπό καθοδήγηση μαγνητικού τομογράφου.

Στην εξέταση αυτή, η γυναίκα τοποθετείται μπρούμυτα στο τραπέζι της μαγνητικής τομογραφίας, και μια ειδική συσκευή λαμβάνει δείγματα από την ύποπτη περιοχή με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της στερεοτακτικής βιοψίας που περιγράφηκε παραπάνω. Η μέθοδος αυτή βιοψίας θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστη, όμως έχει σαν μειονεκτήματα το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος και τη μικρή διαθεσιμότητα του εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Βιοψία Μαστού υπό Μαγνητική Τομογραφία
Βιοψία Μαστού υπό Μαγνητική Τομογραφία